Shohlapa

خدمة يوم السبت 1 سبتمبر 2018

خدمة للدكتور هولي بايبل خدمة لاهوت دفاعي مسيحي للرد على الشبهات ضد الكتاب المقدس والايمان المسيحي وايضا...

Assyrian prayer

Midland August 2013 Rev Youkhana Mate, uploaded by Johnny G.

Shohlapa: Lshimsha Mthomaya

شوحلابا: لشمشا مثومايا بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܠܫܡܫܐ ܡܬܘܡܝܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa La Mitalmean 1

شوحلابا: لاخو قارين 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܠܟܘ ܩܪܝܢ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

صلاة القديس الشهيد استفانوس

خطاب القديس استفانوس صلاته واستشهاده : جاء خطاب القديس استفانوس ليس دفاعًا عن نفسه، ولا عن الإيمان المسيحي،...

Shohlapa Tawdeatha 1

شوحلابا: توديثا مقروينان (بريخ حيلا) 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܬܘܕܝܬܐ (ܒܪܝܟ ܚܝܠܐ) 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ...

Shohlapa La Mitalmean 2

شوحلابا: لاخو قارين 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܠܟܘ ܩܪܝܢ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Shma a Baouthan 4

شوحلابا: شمع باعوثن 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܫܡܥ ܒܥܘܬܢ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Slotha D Awdayk 2

شوحلابا : صلوثا دعوديك 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܨܠܘܬܐ ܕܥܘܕܝܟ 2 ܒܩܠ ܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Drihmaith Namosakh 2

شوحلابا: درحميث ناموساخ 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܕܪܚܡܬ ܢܡܘܣܟ2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Man Hakeam 1

شوحلابا: من حكيم 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܡܢ ܚܟܝܡ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Shweaho Tokhlanakh 2

شوحلابا: شويحو توخلاناخ 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܫܒܝܚܘ ܬܘܟܠܢܟ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ...

Shohlapa Msheaha La Tahmai 3

شوحلابا: مشيحا لا تهمى 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܗܡܐ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Msheaha La Tahmai 4

شوحلابا: مشيحا لا تهمى 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܗܡܐ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Alayko Eathaw Part 3

شوحلابا : عليكو أيثاو 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Hawlan Msheaha 1

شوحلابا: هولان مشيحا 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܗܒܠܢ ܡܫܝܚܐ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa La Mitalmean 3

شوحلابا: لاخو قارين 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܠܟܘ ܩܪܝܢ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Bedan Sapra 2

شوحلابا: بعدان صبرا 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Harka La Tawaith 1

شوحلابا: هركا لا تاويذ 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܬܒܕ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Bathraa Rahmayk 3

شوحلابا: بثراع رحميك 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܒܬܪܥ ܪܚܡܝܟ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Msheaha Damlakh 1

شوحلابا: مشيحا دَملاخ 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܝܚܐ ܕܡܠܟ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Shlama W Shayna 1

شوحلابا: شلاما وشينا 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Shweaho Tokhlanakh 3

شوحلابا: شويحو توخلاناخ 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܫܒܝܚܘ ܬܘܟܠܢܟ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ...

Shohlapa Beamama W Wlilya 4

شوحلابا: بإيماما واو لليا 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ...

Shohlapa Aothran Taybothakh 1

شوحلابا: عوذران طيبوثاخ 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܘܕܪܢ ܛܝܒܘܬܟ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Slothan Tiwsamlakh 2

شوحلابا: صلوثان تيوسم لاخ 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܨܠܘܬܢ ܬܒܣܡ ܠܟ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ...

Shohlapa Lzadeaqai La Qrait 1

شوحلابا: لزديقى لا قريت 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܠܙܕܝܩܐ ܠܐ ܩܪܝܬ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ...