Shohlapa

Shohlapa Marya Inna Btaybothakh 1

شوحلابا: مريا أنا بطيبوثاخ 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܡܪܝܐ ܐܢܐ ܒܛܝܒܘܬܟ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ...

Shohlapa Qom Marya 1

شوحلابا: قوم مريا 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܩܘܡ ܡܪܝܐ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

shohlapa Pthahlan Maran 4

شوحلابا: بثحلان مارن 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܦܬܚܠܢ ܡܪܢ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Aothran Taybothakh 3

شوحلابا: عوذران طيبوثاخ 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܘܕܪܢ ܛܝܒܘܬܟ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Min Baith Gazakh 4

شوحلابا: من بيث كزاخ 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܒܝܬ ܓܙܟ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Marir Dena 2

شوحلابا: مارير دينا 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܡܪܝܪ ܕܝܢܐ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Tawdeatha 1

شوحلابا: توديثا مقروينان (بريخ حيلا) 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܬܘܕܝܬܐ (ܒܪܝܟ ܚܝܠܐ) 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ...

Shohlapa Aothran Taybothakh 4

شوحلابا: عوذران طيبوثاخ 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܘܕܪܢ ܛܝܒܘܬܟ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Al Tarai 4

شوحلابا: عل ترعى 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܥܠ ܬܪܥܗ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Msheaha Hain Kul 4

شوحلابا: مشيحا حائن كول 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܡܫܝܚܐ ܚܐܢ ܟܠ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Bedan Sapra 2

شوحلابا: بعدان صبرا 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Shweaho Tokhlanakh 1

شوحلابا: شويحو توخلاناخ 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܫܒܝܚܘ ܬܘܟܠܢܟ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ...

Shohlapa Msheaha La Tahmai 4

شوحلابا: مشيحا لا تهمى 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܗܡܐ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Bedan Sapra 4

شوحلابا: بعدان صبرا 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alaha Mrahmana 3

شوحلابا: باروقا مرحمانا (آلاها مرحمانا) 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ̣ ܦܪܘܩܐ ܡܪܚܡܢܐ (ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ)...

shohlapa Pthahlan Maran 3

شوحلابا: بثحلان مارن 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܦܬܚܠܢ ܡܪܢ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Msheaha La Tahmai 2

شوحلابا: مشيحا لا تهمى 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܗܡܐ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ...

Shohlapa Shweaho Tokhlanakh 2

شوحلابا: شويحو توخلاناخ 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܫܒܝܚܘ ܬܘܟܠܢܟ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ...

Shohlapa Shlama W Shayna 4

شوحلابا: شلاما وشينا 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Pthahlan Maran 3

شوحلابا: بثحلان مارن 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܦܬܚܠܢ ܡܪܢ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Pthahlan Maran 4

شوحلابا: بثحلان مارن 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܦܬܚܠܢ ܡܪܢ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Harka La Tawaith 3

شوحلابا: هركا لا تاويذ 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܬܒܕ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Btharakh Marn 4

شوحلابا: بثرعاخ مارن 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܒܬܪܥܟ ܡܪܢ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa: Baith Gawsan 4

شوحلابا: بيث كوسان 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܒܝܬ ܓܘܣܢ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Shweaho Tokhlanakh 3

شوحلابا: شويحو توخلاناخ 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ - ܫܒܝܚܘ ܬܘܟܠܢܟ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ...

Shohlapa Harka La Tawaith 1

شوحلابا: هركا لا تاويذ 1 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܬܒܕ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Awoon Gneaza 3

شوحلابا: آوون كنيزا 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܐܒܘܢ ܓܢܝܙܐ 3 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.