Eathaw

Have you had HAW? Kids eat Haw flakes.

The sharkpond boys try some haw flakes, and considering some of the stuff they've tried before, this went pretty well. Thanks for watching and please ...

Shohlapa Alayko Eathaw part 1

شوحلابا: عليكو أيثاو أالقسم الاول بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ...

Shohlapa Alayko Eathaw Part 4

شوحلابا: عليكو أيثاو 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw Part 3

شوحلابا : عليكو أيثاو 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw Part 2

شوحلابا: عليكو أيثاو 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 1 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪܝ ܝܠܕܐ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 4 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 4 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 3 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 3 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 2 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 2 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

The Room - Let's go eat [edit]

After a touching chat with each other about confusing emotions and insightful relationship advice, Johnny and Denny set off on their cannibalistic adventures.

Bangkok Street Food: Crispy Rice Salad (ยำแหนมข้าวทอด) - "The Lady Selling, NO GOOD!"

Subscribe to my videos: http://bit.ly/MarkWiensSubscribe ▻Read the blog post: https://goo.gl/C2KsYz ▻Camera gear I use: https://goo.gl/mKNy7K In this Thai ...

Hawthorn berries! Super healthy fruit!

An interesting find after visiting an asian grocery store recently. Hawthorn fruit! Nice tasting fruit and apparently extremely healthy. I might try to grow this!

Hawthorn Berries - They're Good To Eat

Hawthorn trees are used as ornamental plants but their berries can also be eaten. They taste like apples.

Ofw alayko

Created with Sing! Karaoke on Smule - http://www.smule.com.

Holala D Slotha D Sapra Mazmora 6

ܗܘܠܠܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ ܡܙܡܘܪܐ 6 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

生逢灿烂的日子 34(张嘉译、姜武、车晓 领衔主演)

播放列表: https://goo.gl/RXRiTH ▻ 欢迎订阅: https://goo.gl/wm2Vhj ▻ 剧情介绍********** 1970年4月26日,北京胡同里郭家的老三(果静林饰)出生了。两...

Qanona D Qala D Shara D Tlathubshaba Alap D Sawma

ܩܢܘܢܐ ܕܩܠܐ ܕܫܗܪܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐ ܕܨܘܡܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܬܐܘܡܐ ܓܝܘܪܓܝܣ ܗܘܪܡܝܙܕ.

TRYING MALAYSIAN CANDY (TORA, HAW FLAKES, CHOKI CHOKI, DING DANG)

In this video I tried some Malaysian Childhood Candy. I tried Tora, Haw Flakes, Lemon Tablet, Ding Dang, Choki Choki and Orange Peel. Let me know if you ...

Early version of the pizza scene in The Room

It's just a little something I found in Tommy Wiseau's archived site.

Shohlapa Pthahlan Maran D Mawitwa D Tlathubshaba Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Mel Tillis tells a story

Mell Tillis tells a cute story about 3 rabbits - Foot, Foot Foot, and Foot Foot Foot - from the TV show "Another Evening With The Statler Brothers"

Haw Flakes Challenge

Another challenge is here! This time Havik will attempt the haw flakes challenge. For this challenge Havik must down 10 haw flake packets in 5 minutes!

مشتوثا هواث

ܡܫܬܘܬܐ ܗܘܬ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܐܝܘܢܓܠܝܐ ܣܐܡܝ ܕܝܫܘ ܡܢܓܝܫܢܝܐ بصوت الشماس الانجيلي سامي ديشو المنكيشي Mishtotha Hwath.

Aoneatha D Qankai D Waw D Dinha

ܥܘܢܝܬܐ ܕܩܢܟܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܘ ܕܕܢܚܐ ܝܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.