Eathaw

Shohlapa Alayko Eathaw Part 2

شوحلابا: عليكو أيثاو 2 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ 2 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw Part 3

شوحلابا : عليكو أيثاو 3 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw Part 4

شوحلابا: عليكو أيثاو 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 4 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 4 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw part 1

شوحلابا: عليكو أيثاو أالقسم الاول بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܐܝܬܘܗܝ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ...

Shohlapa Alayko Eathaw 3 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 3 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 1 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪܝ ܝܠܕܐ 1 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shohlapa Alayko Eathaw 2 D Mawitwa D Shabtha Alap D Wather Yalda

ܫܘܚܠܦܐ ܥܠܝܟܘ ܥܕܘܪܢ 2 ܕܡܘܬܒܐ ܕܫܒܬܐ ܐ ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Bangkok Street Food: Crispy Rice Salad (ยำแหนมข้าวทอด) - "The Lady Selling, NO GOOD!"

Subscribe to my videos: http://bit.ly/MarkWiensSubscribe ▻Read the blog post: https://goo.gl/C2KsYz ▻Camera gear I use: https://goo.gl/mKNy7K In this Thai ...

Cockatiels eating chicken

Benjamin and Jasmine like having a bit of chicken :) this is boiled chicken breast, no added salt or flavoring. Blog: http://parrot-post.tumblr.com/

Aoneatha D Qankai D Libah D Maran

عونيثا دقنكى لعيد قلب يسوع بصوت الشماس عبدالله هرمز النوفلي ܥܘܢܝܬܐ ܕܩܢܟܐ ܕܥܐܕܐ ܕܠܒܗ ܕܡܪܢ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐ...

Shohlapa Lhayai W Towai 4

شوحلابا: لحيى وطوى 4 بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܚܠܦܐ ܠܚܝܐ ܘܛܘܒܐ 4 ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Shoha D Mawitwa D Trainbshab 3 D Dinha

شوحا دموتوا الاثنين الثالث من الدنح بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܫܘܒܚܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܓ ܕܕܢܚܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢ...

Hawthorn berries! Super healthy fruit!

An interesting find after visiting an asian grocery store recently. Hawthorn fruit! Nice tasting fruit and apparently extremely healthy. I might try to grow this!

Aonyatha D Mawitwa D Tlathushbshaba 3 D Dinha

عونياثا دموتوا الثلاثاء الثالث من الدنح بصوت الشماس عبدالله النوفلي ܥܘܢܝܬܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܓ ܕܕܢܚܐ ܒܩܠܐ...

Mermaid life season 1 episode 3 what do I do?

Melissa finds out what to eat, haw to act, and what to dress like when you are a mermaid.

生逢灿烂的日子 34(张嘉译、姜武、车晓 领衔主演)

播放列表: https://goo.gl/RXRiTH ▻ 欢迎订阅: https://goo.gl/wm2Vhj ▻ 剧情介绍********** 1970年4月26日,北京胡同里郭家的老三(果静林饰)出生了。两...

Mel Tillis tells a story

Mell Tillis tells a cute story about 3 rabbits - Foot, Foot Foot, and Foot Foot Foot - from the TV show "Another Evening With The Statler Brothers"

The Room - Let's go eat [edit]

After a touching chat with each other about confusing emotions and insightful relationship advice, Johnny and Denny set off on their cannibalistic adventures.

Yathew Bsitarai D Marayma

ܡܙܡܘܪܐ ܕܨܦܪܐ̣ ܝܬܒ ܒܣܬܪܗ ܕܡܪܝܡܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Aoneatha D Qtham D Ramsha D Trainbshaba D Waoutha

ܥܘܢܝܬܐ ܕܩܕܡ ܕܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕܒܥܘܬܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܗܘܪܡܙ ܒܝܬ ܢܘܦܠܝ.

Qanona D Qala D Shara D Tlathubshaba Alap D Sawma

ܩܢܘܢܐ ܕܩܠܐ ܕܫܗܪܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܐ ܕܨܘܡܐ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܬܐܘܡܐ ܓܝܘܪܓܝܣ ܗܘܪܡܝܙܕ.

Haw Flakes Challenge

Another challenge is here! This time Havik will attempt the haw flakes challenge. For this challenge Havik must down 10 haw flake packets in 5 minutes!

Hee Haw

Our Western Roots run deep here in Oklahoma. We look at the long running television show Hee Haw and how its corny humor and country music still ...