å” èª 

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

2008.12.30辭修高中誠韻獎 老師組 你是我的花朵3

2008.12.30è¾ä¿®é«˜ä¸èª éŸ»ç Ž.

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

2008.12.30辭修高中誠韻獎 老師組 你是我的花朵2

2008.12.30è¾ä¿®é«˜ä¸èª éŸ»ç Ž.

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

活摘器官調查

æ´»æ'˜å™¨å®˜èª¿æŸ¥

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

2008.12.30辭修高中誠韻獎 不准哭

2008.12.30è¾ä¿®é«˜ä¸èª éŸ»ç Ž.

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

2008.12.30辭修高中誠韻獎 親愛的小孩

2008.12.30è¾ä¿®é«˜ä¸èª éŸ»ç Ž.

2008.12.30辭修高中誠韻獎 老師組 第一天

2008.12.30è¾ä¿®é«˜ä¸èª éŸ»ç Ž.

咪咪園2008耶誕嘉年華

å'ªå'ªåœ'

X'mas Magic - 魯道夫的奇誕狂想 - song 4

Taipei Philharmonic Choir å °åŒ—æ„›æ¨‚

明彥譯翔孟塏孝文士誠-拼酒紀實

明彥è¯ç¿”åŸå¡ å æ–‡å£«èª -拼é…'紀實

2008.12.30辭修高中誠韻獎 老師組 你是我的花朵1

2008.12.30è¾ä¿®é«˜ä¸èª éŸ»ç Ž.

X'mas Magic - 魯道夫的奇誕狂想 - song 2

Taipei Philharmonic Choir å °åŒ—æ„›æ¨‚